top of page

Ministrica Leko u posjeti domu "Sv. Josip Radnik"

Briga o osobama treće životne dobi, koja podrazumijeva pružanje kvalitetne skrbi među prioritetima je Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Grad Ljubuški prednjači kada je u pitanju institucionalni smještaj, budući da zahvaljujući većem broju domova za starije i nemoćne osobe ima najviše smještajnih kapaciteta.

Prvi od domova za stare i nemoćne osobe izgrađen u Ljubuškom je dom "Sv. Josip Radnik", a zahvaljujući suradnji Družbe sestara Milosrdnica, Grada Ljubuškog i Humanitarne organizacije "Sv. Josip Radnik".

Kako bi se upoznala s radom ovog doma, njihovim potrebama i planovima isti je posjetila dopredsjednica Vlade ŽZH i ministrica financija Blagica Leko.

Ministricu Leko su primile ravnateljica Doma sestra M. Augustina Matijević i sestra M. Korona Cigić.

Ovom prilikom ministricu Leko je ravnateljica sestra M. Augustina upoznala s načinom funkcioniranja doma, brojem korisnika, ali i poteškoćama s kojima se susreću u svakodnevnom radu. Naime, pored toga što dom nudi njegu i brigu osobama koje su u mogućnosti platiti smještaj, sestre brinu i o osobama koje spadaju u socijalno ugrožene kategorije, a trenutno među korisnicima ima osam osoba bez obitelji o kojima u potpunosti skrbe.

Ministrica Leko se ovom prilikom ravnateljici doma, ali i svim sestrama koje su se stavile u službu njegova rada i brige o korisnicima zahvalila na požrtvovnosti.

Kada je riječ o suradnji Leko je podsjetila vodstvo doma "Sv. Josip radnik" kako u Vladi ŽZH imaju prijatelja, kao i ostale ustanove koje brinu o ranjivim kategorijama stanovnika.

Radio Ljubuški

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page