top of page
IMG-20230719-WA0003.jpg
majka_divna

Izmoli, Majko Divna,

od divnoga svoga Sina

blagoslov provincije,

što tvojim se imenom zove.

Prati nas Divna Majko ti,

u dan kad dođe tvoj nam Sin;

i tada njemu ti nas daj,

da nas uvede u svoj raj, u svoj raj!

O Majko Božje milost,

pomozi da srca čista,

slijedimo stope milosrdnoga Krista.

 

 

fra Mirko Filipović/s. M. Blanka Jeličić

Slika Majke Divne

U jedan samostan Srca Isusova u Rimu koji se nalazi u središtu grada, a pripada jednoj od francuskih kongregacija, došla je 1843. godine jedna mlada djevojka Paulina Perdrau koja je postala sestra, a već kod dolaska bila je školovana slikarica. Za naše krajeve važno je spomenuti i to da je bila učenica poznatog Maximiliana Seiza, koji je sa svojim sinom Ludovicom negdje od prilike u isto vrijeme oslikao unutrašnjost ili najveći dio unutrašnjosti đakovačke katedrale. Kao školovana slikarica ona je 1844. godine naslikala Blaženu Djevicu Mariju. Lik kojega je ona naslikala bio je obješen na hodniku samostana, koji je bio prilično prometan. Kako se slika, umjetnički vrijedna, tadašnjim poglavaricama učinila previše kitnjasta, poglavarice su donijele odluku da je prekriju jednim velom. Tako je slika stajala obješena na zidu, ali skrivena od pogleda prolaznika sve do 20.10.1846. godine, kada je Papa Pio IX pohodio taj samostan. Kao toliki drugi prije njega i poslije njega, prolazio je tim hodnikom i ugledao taj veo preko nečega. Pitao je što je ispod i zamolio da dignu taj veo. Kada su digli veo on je stao pred tom slikom i kazao jednostavno Mater Admirabilis - Majka Divna! I tu zapravo započinje kult onoga što nazivamo Majka Divna. Slika je zasjala, veo je nestao, vjerojatno negdje u ormarima toga samostana, a onda je na mnogo strana slika Mater Admirabilis bila kopirana i umnažana.

Jednu od takvih kopija, negdje na svojim putovanjima, dobio je nadbiskup Josip Stadler na dar. Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice  Marije 8. prosinca 1882. godine bio je blagoslov kapelice sestara milosrdnica u Travniku. Tom zgodom  je nadbiskup sa sobom donio sliku Majke Divne, darovao je tome samostanu i kapelicu toga samostana posvetio i blagoslovio u čast Majke Divne uz želju da ova kapela bude otvorena i dostupna vjernicima. Kapelica Majke Divne postala je središtem marijanske pobožnosti.

Iz propovijedi vrhbosanskog nadbiskupa metropolita mons. Tome Vukšić,

na blagdan Majke Divne 20.listopada 2023. godine u crkvi sv. Vinka u Sarajevu

20231104_235239.jpg

Molitva Majci Divnoj

O Marijo, Majko zaista Divna!

Divna zbog milosti i prednosti kojima Te uresio Bog;

divna radi nebeske slave koja te okružuje;

divna na zemlji zbog nebrojenih milosti koje nam dijeliš;

divna radi svoje Majčinske zaštite koju pokazuješ napose onima koji su ti odani.

Dostoj se i meni pokazati tvoju veliku moć

koju si primila od Presvetog Srca tvoga Božanskog Sina.

Usliši molitvu moju, Majko Divna!

Utječem se k tebi s najvećim pouzdanjem i obećajem ti da ću,

iz zahvalnosti za tvoja dobročinstva, svoj budući život na to upotrijebiti,

da ti pridobijem sve više srdaca,

i da ću svuda govoriti kako si Divna.

Pokaži se Divna osobito sada kad se sav pakleni bijes urotio protiv djece Božje.

Štiti Crkvu, bdij nad njezinim vrhovnim pastirom,

upali ljubav i vjernost u njezinim slugama - svećenicima.

Smiluj se bezbrojnim dušama koje jure u propast.

Spasi ih, o Marijo, i dovedi te izgubljene ovce natrag u ovčinjak.

Pogledaj milostivo i na mene, vodi me na mom zemnom putovanju

i udjeli mi milost da s tvojom pomoći umrem zazivajući tvoje divno Ime.

Zdravo Marijo 

Majko Divna, moli za nas (3x)

Litanije
Dokumenti

u izradi...

U izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...

Podijeli na mrežama

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
20231104_235239.jpg
bottom of page