top of page

O nama

Mi smo sestre milosrdnice, u narodu poznate kao "bijele sestre". Naš utemeljitelj je sveti Vinko Paulski. U Zagreb dolazimo iz austrijskog Tirola 1845., a od 1871. djelujemo i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovačka provincija Majke Divne sa sjedištem u Sarajevu teritorijalno se poklapa s granicama Bosne i Hercegovine i trenutno ima 54 zavjetovanih sestara. Sestara djeluju u apostolatu na raznim službama,  u službama zajednica ili su u mirovini.

 

 

 

 

Nakon misnog slavlja, 150. obljetnica dolaska sestara u BiH, ispred katedrale u Sarajevu, 2021.

Sestre najvećim dijelom rade na socijalno-zdravstvenom području: u bolnicama, staračkim domovima, Caritasu i u brizi za bolesne po kućama. Kao medicinske sestre rade u bolnicama i domovima zdravlja u Sarajevu, Mostaru, Ljubuškom, Livnu i Tomislavgradu. U Ljubuškom vode dom za 50 materijalno ugroženih starijih i bolesnih osoba bez vlastite djece. Na Stupu u Sarajevu veći dio samostana stavljen je u službu njege starijih osoba. Dvije sestre rade kao zaposlenice Caritasovog staračkog doma u Klagenfurtu.

Sestre su se vratile u Derventu iz koje su katolici najvećim dijelom prognani kako bi bile potpora i župniku i malobrojnim vjernicima koji su ostali ili su se vratili na svoja ognjišta, a posebno onima koji su stari i bolesni i u toj kući njeguju starije. Na odgojnom području sestre djeluju u vrtiću, internatu, školama i kao suradnice na župama. Tako vode dječji vrtić za 60 djece u sklopu samostana u Livnu, te internat za 30 djevojaka u Banjaluci, manje internate u Sarajevu i Mostaru. U školama u Žepču, Sarajevu, Tomislavgradu, Livnu, Mostaru predaju vjeronauk, njegu bolesnika, njemački i hrvatski jezik te glazbu. U župnom apostolatu rade u katedrali u Mostaru, na župama u žepačkom i derventskom kraju.

U Livnu prate rad Marijanske Vinkovske mladeži te Udrugu sv. Vinka u BiH.

Ispred Katedrale u Sarajevu
Sasmostan SV Vinka

FOTO GALERIJA 2007-2021

bottom of page