top of page

Molitva

u izradi...

Molitva Sv. Katarini Laboure

Želim ti reći hvala,

milošću obdarena,
za šutnju tvojih usana,
za čisti pogled i mir duše,
za tvoju tihu samoću 
u koju si skrila tajnu odabranja.
Strpljenjem natopljena,

poniznošću odjevena
palila si svjetlo vjere

u srcu prolaznika.
Očima kojima si Mariju gledala
o vječnosti ti si svjedočila.
Radom ruku,

kojima si Mariju doticala 
i koje na molitvu si sklapala,
siromašne u nebo si vodila.
Budi mi ti uzor u molitvi,

sveta Katarino.
Pomozi mi da naučim iskreno ljubiti,
pogled usmjeriti u nutrinu
i osluškivati u sabranosti Istinu.
Da kao ti živim jednostavnost,
čistoću i siromaštvo,
da poslušnošću započinjem nove korake,
i sa Marijom u srcu Božje kraljevstvo naviještam. Amen
s. M. Katarina Dunđer

sv. Katarina Pariz.jpg

Litanije

u izradi...

Život sv. Katarine

(u izradi...)

u izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...

Podijeli na mrežama

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
sv. Katarina L. u crkvi sv. Vinka Sarajevo.jpg
bottom of page