top of page

Susret predstojnica s provincijalnom poglavaricom

Na poziv provincijalne glavarice s. M. Terezije Karača, 22. ožujka 2014. godine, u našem samostanu na Stupu održan je susret predstojnica. Voditelj susreta je bio fra Pero Vrebac, duhovnik bogoslova na Neđarićima.Susret je započeo sv. misom u samostanskoj kapeli Majke Divne. Nakon sv. mise uslijedilo je predavanje fra Pere na zadanu temu " Prestojnica - graditeljica zajedništva".Kao uvod u svoje predavanje fra Pero je pozvao sve sudionice na anonimnu anketu, tj. da napišu tri najveća problema u svojoj zajednici i neka ih poredaju po veličini.Pročitavši naglas rezultate ankete i zajednički komentirajući, fra Pero je započeo svoje izlaganje govoreći odvažnosti osobne zrelosti koja je potrebna za izgradnju zajedništva.Najčešći uzrok poteškoća i napetosti koje naše zajednice pretvaraju u mjesta patnje, gdje postaju vidljivima naše ograničenosti, rane, strahovi, bjegovi i naša nemoć da radosno živimo zajedno, jest nedostatak ljudske zrelosti. Trebamo imati na umu da nismo savršeni pozvani na svetost, nego smo grešni pozvani za stol milosrđa Gospodnjeg. Proces rasta u ljudskoj zrelosti traje cijeli život. Pitanje je želimo li rasti? A za rast je potrebno prihvatiti sebe i voljeti se u vlastitoj ljudskosti. Zatim naučiti biti samostalni, razviti svijest odgovornosti i obveze, otvoriti se drugima i otvoriti se svijetu. Nemoguće je napredovati u bilo kojem smjeru ljudske zrelost bez ozračja zdrave zajednice koje uključuje: osjećaj prihvaćenosti, odsutnost mrmljanja, osjećaj radosti, raspoloživost za suradnju i odgovornost, umjeće da razumjemo i ispričavamo jedni druge, komunikacija, velikodušnost u uzajamnom praštanju.

U drugom djelu, fra Pero je govorio o Kršćanskoj zrelosti koja je temelj zdravog duhovnog zajedništva. Počevši od prve kršćanske zajednice koja je svoje zajedništo gradila istomvjerom u Isusa Krista, lomljenjem kruha, molitvama, kao i djeljenjem svojih materijalnih dobara s potrebnima. Tako su svi, iako različiti, postali jedno srce i jedna duša. Lukino iskustvo: Dj 2,42-47; 4, 32-35; zajedništvo u vjeri, euharistiji, molitvi i matrijalnim dobrima. Pavlovo iskustvo: 1 Kor 1,10; 12, 4-11; zajedništo u različitosti - svi jednim Duhom kršteni i istim Duhom napojeni. Za Pavla vezivno tkivo u izgradnji zajedništva jest ljubav 1 Kor 13,1-7.

U trećem djelu izlaganja naglasak je na Redovničkoj zrelosti koja je karizmatski temelji zajedništva. Uzimajući za primjer iskusvo zajedništva naših utemeljitelja sv.Vinka i sv. Lujze. Sv.Vinko je svoje zajedništvo gradio na djelotvornoj ljubavi premabližnjima. U tome ga je krasila krepost poniznosti i raspoloživost za služenje.Vjera u Isusa Krista nadahnjivala ga je da u potrebnima susreće Isusa bolesnog i poniženog. Vršeći djela milosrđa, Vinko je tražio i vršio volju Božju. Lujzino iskustvo zajedništva: služenje siromasima u ljubavi, pažnji i srdačnosti. Duhovnost sv. Lujze je počivala na čvrstim temeljima: na pobožnosti pema Presvetom Trojsvu i prema Majci Mariji. Za nju je Presveto Trojsvo prestavljalo uzor života u zajedništvu. Ona piše: " Prave kćeri kršćanske ljubavi, ako hoće dobro činiti ono što Bog od njih traži, moraju međusobno biti sjedinjene, jer nam je naša iskvarena narav oduzela to savršenstvo srca, odjeljujući nas od našeg jedinstva koje je u Bogu.Stoga moramo sve, da se približimo Presvetom Trojstvu, biti jedno srce i djelovati u istom duhu, kao što je to u trima Božanskim osobama".

I na kraju svog izlaganja donosi Isusovu viziju zajedništva: Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje /Lk 20, 27/. Zajedništvo s Isusom omogućuje nam graditi zajednišvo s drugima. Ovaj rast podrazumjeva obraćenje. Traženje volje Božje Lk 22, 42-46; Malenost i služenje Mt 20,25-28; Mk 10,35-45; Komunikacija : otvorenost, jasnoća i iskrenost Mt 16,24-25; Povjerenje Iv 20, 15-19; Bezuvjetna ljubav i praštanje Mt 18,21-22.

Nakon izloženog predavanja, uslijedila je kratka diskusija a potom zajednički ručak u sestarskoj blagavaoni, uz ugodan razgovor i druženje. Poslije podne smo nastavile s radom. s. M. Terezija Karača, provincijalna glavarica je pozdravivši sestre prestojnice i zahvalivši im za suradnju i brigu za zajednice koje su im povjerene, iznijela je statistiku provincije, kao i sve važne datume i događaje u provinciji. Zatim je s. M. Julijana Djaković upoznala sestre s radom povjerestva za misije, a s. M. Blanka Jeličić s radom povjerenstva Vinkovske Marijanske Mladeži. Također su i druge sestre sudjelovale svojom riječju, pitanjem i komentarom. što će reći da su ovakvi susreti porebni i korisni za naš zajednički hod i rast u zajedništvu.

s. M. Monika Martić1 view0 comments

Comments


bottom of page