top of page

Prvi susret Konferencija Udruge sv. Vinka Paulskoga u BiH

Predsjednice i članovi Konferencija Udruge sv. Vinka Paulskoga u Bosni i Hercegovini iako već dugo godina djeluju, prvi put su se sastali u subotu 20. veljače 2016. u Međugorju. Udruga sv. Vinka osnovana je u Livnu 2001. godine, u početku sa jednom Konferencijom „Svi sveti" koju su sačinjavali odrasli vjernici župe Livno. Iste godine osnovana je i Konferencija mladih „Sv. Ivo". U okolnim župama osnovane su četiri Konferencije: Kupres, Ljubunčić, Lištani i Odžak Ćaić. Ove Konferencije nisu zaživjele.

Godine 2013. u župi Čeljevo te u filijali Tasovčići osnovane su dvije Konferencije, a 2015. osnovana je Konferencija u župi Žepče. Osnivanjem četvrte Konferencije Udruga je ostvarila pravo na osnivanje Nacionalnog vijeća te upriličila ovaj za nju iznimno važan sastanak.

Nazočne članove i simpatizere Udruge, njih 45 na početku sastanka pozdravila je predsjednica Konferencije „Svi sveti" gđa Javorka Brčić, te u kratkim crtama predstavila rad Udruge u Livnu, od osnivanja do danas. Ukazala je na probleme s kojima se članovi Udruge susreću kroz sve ove godine svoga djelovanja. Predsjednice ostalih Konferencija također su predstavile svoj dosadašnji rad te planove za budućnost.

U drugom dijelu sastanka razmatralo se o mogućnosti registriranja Udruge na razini BiH te o osnivanju Nacionalnog vijeća. Dogovoren je sastanak u Livnu 5. ožujka 2016. sa početkom u 10 h na kojem će se, između ostalog, pristupiti izboru članova Nacionalnog vijeća.2 views0 comments

Comments


bottom of page