top of page

Korizmena misijska akcija u Livnu

Na gluhu ili petu korizmenu nedjelju zadržavanje u crkvi, dvorištu crkve ili župnim prostorijama malo duže no obično nedjeljom postaje polako tradicija za vjernike župe Livno. Razlog tomu je korizmena akcija za potrebne u misijama gdje djeluju sestre milosrdnice. Svake godine župnik fra Vinko Sičaja otvorenim srcem otvara srca svih vjernika koji budu na nedjeljnoj svetoj misi. Na kraju svake svete mise župnik pozdravi nazočne vjernike, zahvali njihovoj dobroti i riječ prepusit s. Teresiti Aguilar, milosrdnici rodom iz Paragvaja, koja za tu prigodu dođe iz Zagreba kako bi neumorno i radosno poticala vjernike da pomažu rad u misijama.

Zahvalne smo dragom Bogu za našu s. Teresitu koja svaki puta iskreno od srca zahvali svima koji od svoga malo čine njima u misijama puno. Naime, kako sama kaže: " Vi ste veliki znak Božiji u mom životu. Dragi Bog mi je očitovao svoju ljubav preko vas. Kad vas gledam, ovako na sv. Misi, vidim da ste sretni. Sretni ste jer imate svećenika, imate crkvu, imate se u šta obući. U misijskim zemljama često puta nema dovoljno svećenika, nemaju crkvu, nemaju što prikladno obući. Vi možda mislite da nemate dovoljno, da vam fali ovo ili ono, ali vi ste bogati i imate puno u usporedbi sa ljudima u misija. Stoga znajte da najmanji vaš dar sestrama u misijama znači jako puno. Nemojte misliti da dajete malo ako ste dali za jednu olovku, tamo se može kupiti za isti novac 4 olovke, a to je veliko bogatstvo, djeca onda mogu ići u školu, inače ne... Bog će umnožiti darove koje vi dajete za misije, hvala vam za velikodušnost. Nosim vas u svojim molitvama, u klanjanju, zahvalna sam Bogu za vas i jako mi je drago da sam ovdje s vama danas."

Župnik je na kraju zgodno rekao "Mi smo mislili da imamo malo pa su ljudi počeli iseljavati, a sad kad čujemo s. Teresitu vidimo da smo bogati."

Svojim jednostavnim, a srdačnim govorom i poticajnom zahvalom s. Teresita je uspjela dotaknuti svako srce i otvoriti ga za velikodušno darivanje potrebnih u misijama. Zahvaljivala je na svemu, a napose na zajedništvu u molitvi u Gospodinu.

Vjernici su imali prigodu dati dar za misije kupujući ono što su sestre milosrdnice iz Livna ali i drugih zajednica napravile za ovu prigodnu akciju.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page