top of page

Mjesečna duhovna ovnova

U nedjelju 02. 04. ove godine duhovnu obnovu su organizirale sestre Milosrdnice a predvodio je vlč. Josip Vajdner, župnik na župi Briješće i urednik Katoličkog tjednika.

Obnovu je velečasni započeo sa Psalmom 139. Pohvala Sveznajućeg. Jahve, proničeš me svega i poznaješ…

Iskreno i konkretno, kao Brat velečasni je sažeto iznio predavanje pod nazivom Korijen individualizma. Ograničio se samo na šest točaka, naslova individualizma. Nama je ostavio kao preporuku i zadaću da ih dalje sami tražimo, otkrivamo i prepoznajemo u sebi i u svojim zajednicama.

1. Sebičnost je suprotnost od vrednovanja samih sebe. Sebičnjak slijedi samo svoje želje, on se razdražuje protiv svakoga! Ima li sebičnosti u Crkvi i u zajednicama?

2. Proračunatost se često predstavlja kao pojam razboritost. Kad se iz interesa družim..

3. Karijerizam stoji nasuprot razvijanja Božjih darova, talenata. Iz karijerizma ne rijetko se javlja narcionizam.

4. Lakomost, pohlepa, nasuprot dostojanstva. M. Gandi je rekao: Zemlja zadovoljava sve ljudske potrebe ali ne i sve ljudske pohlepe.

5. Povodljivost koja je cesto nasuprot srdačnosti. Posebno se treba u redovničkom životu čuvati povodljivosti. Takva je osoba idealan objekt za razne manipulatore.

6. Bezličnost nasuprot inkulturaciji, koja je često spominjan pojam u crkvi. Velika napast za sve nas je mlakost, koju opominje i kori Knjiga Otkrivenja. Anđelu Crkve u Laodiceji napisi...

Postavljeno nam je pitanje, bismo li mogli kao Crkva proizvesti mučenike vjere u ovom našem vremenu? Na sve ove nesretne darove koje ih obilujemo Isusov odgovor je,

Uzmi križ svoj!

Isključivo i jedino u središtu našeg zajedništva je ISUS KRIST! a čovjek je od samog svog postanka biće zajednice. Jesmo li spremni živjeti i ispravljati svoje pogreške?

Uz lijepe poticaje završio je vlč. Josip. Nama je preostalo od srca zahvaliti Dobrom BOGU na tolikim darovima, stati i zapitati se nad svojim stavovima i izborom života u svakom danu.

s. M. Rahela Brkić
0 views0 comments

Comentarios


bottom of page