top of page

Stup/Ilidža - Samostan Majke Divne

Sestre milosrdnice

Samostan Majke Divne

Ponovno otvoreno 13. listopada 2007. godine

 

Dobrinjska 103

BiH - 71210 Ilidža

Tel: 00387 33 770 750

Fax: 00387 33 770 760

E-mail: majkadivna_stup@bih.net.ba

bottom of page